Seaplane flight over Dubai - Carolynn-in-Dubai
Emirates Lakes.

Emirates Lakes.